09.07.2024Projekt VMPC:


Badania nad funkcją VMPC i problemem matematycznym "czy P=NP?"
pieknafunkcja.plAplikacja do szyfrowania danych VMPCrypt
szyfrowanie.comGra Permutu na bazie funkcji VMPC
permutu.plZobacz także:


Gra komputerowa UrbanMultimedialne kursy do nauki języka angielskiego
ADL Publishing
Informacja o prawach autorskich do gry PermutuPrzedstawiona w tym dziale informacja prawna przeznaczona jest dla osób / firm / instytucji, które:

 • Chciałyby podjąć współpracę w zakresie wykorzystania gry Permutu lub jej elementów w swoich produktach (fizycznych, elektronicznych lub programistycznych) na zasadzie licencji.
 • Chciałyby wykorzystać grę Permutu lub jej elementy w swoich produktach bezprawnie lub tworząc "zgodny z prawem" plagiat polegający na wprowadzeniu drobnych modyfikacji, a faktycznie będący kradzieżą pomysłu.
Jedynym twórcą i właścicielem wszystkich praw autorskich do gry Permutu jestem ja, Bartosz Żółtak.

Stworzenie gry Permutu jest efektem moich 15 letnich badań nad funkcją jednokierunkową VMPC, z której gra się bezpośrednio wywodzi. Stworzenie gry zajęło mi ponad dwadzieścia tysięcy godzin. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał wykorzystać opisanych poniżej, a tym bardziej nieopisanych tam, środków bezpieczeństwa przeciwko osobie, która usiłuje ukraść pomysł na grę Permutu bez licencji w swoich produktach.Stworzona przeze mnie gra Permutu obejmuje:
 • Zasady gry
  UWAGA. W celu ochrony przed wykonaniem "zgodnego z prawem" plagiatu poprzez wprowadzenie nieznacznych modyfikacji do zasad gry zostały podjęte następujące środki zabezpieczające:

  Zasady gry zostały spisane w kilkudziesięciu wersjach różniących się użytymi sformułowaniami, nazwami, konstrukcjami zdań, obiektami użytymi do gry (symbole w oryginale), sposobem ułożenia obiektów (kolumny w oryginale), liczbą obiektów w grupie (3 w oryginale), liczbą grup w grze (26 w oryginale), sposobem ułożenia grup (w kolumnach w oryginale), warunkami ograniczającymi wzięcie pojedynczego egzemplarza obiektu (wzięcie klocka wg zasady A w oryginale), warunkami ograniczającymi wzięcie grupy obiektów (związanymi z ilością obiektów lub ilością egzemplarzy obiektu, których graczowi brakuje w danej grupie / które gracze posiada, a które też leżą w danej grupie) (wzięcie kolumny klocków wg zasady B w oryginale).

  Łączna ilość tak stworzonych wariantów zasad gry jest liczona w milionach.

  Gra występuje zarówno w wersji fizycznej (gracze używają do gry fizycznych przedmiotów), jak i w wersji elektronicznej, gdzie podobizny tych przedmiotów odwzorowane są przy pomocy urządzeń elektronicznych - na przykład na ekranie komputera, tabletu, telefonu komórkowego czy innego urządzenia.

  Ponadto stworzony został generalny zapis zasad gry na wysokim poziomie ogólności definiujący dowolne obiekty występujące w dowolnej ilości odmian i tworzące dowolną ilość grup.

  Zasady regulują dwa scenariusze zdobywania obiektów - wzięcie pojedynczego obiektu (obwarowane niewielkimi ograniczeniami lub bez ograniczeń) oraz wzięcie całej (lub niepełnej) grupy obiektów (możliwe pod warunkiem posiadania pewnej liczby obiektów występujących w tej grupie w innych odmianach).

  Zasady regulujące wzięcie pojedynczego obiektu zostały stworzone w wielu kombinacjach i uwzględniając różne kryteria (w oryginalnej wersji gry - nieposiadanie obiektu przez żadnego z graczy oraz liczba egzemplarzy obiektów w grupie wynosząca 3) włącznie z taką, w której gracz zawsze ma możliwość wzięcia dowolnego pojedynczego obiektu.

  Zasady regulujące wzięcie całej grupy obiektów lub dowolnego podzbioru tej grupy zostały stworzone w wielu kombinacjach różniących się ilością obiektów bądź egzemplarzy obiektów, które gracz musi posiadać (w oryginalnej wersji gry - wszystkie prócz najwyżej jednego egzemplarza obiektu) i ilością obiektów grupy, które gracz może wziąć (w oryginalnej wersji gry - wszystkie obiekty z danej grupy).

  Zasady zostały spisane dla dowolnej ilości graczy i dla wielu różnych metod punktacji.

  W wyniku tych zabiegów istnieje prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że opublikowanie zasad "nowej" gry będącej modyfikacją Permutu będzie pogwałceniem posiadanych przeze mnie praw autorskich do spisanych przeze mnie zasad gry milionów odmian Permutu.

  Prawa autorskie do wszystkich powyżej opisanych odmian Permutu zostały zabezpieczone poprzez sam fakt ich stworzenia. Zostały przeze mnie spisane i wydrukowane. Dodatkowo fakt ich stworzenia został potwierdzony poprzez kilkukrotne wysłanie wszystkich powyżej opisanych wersji zasad gry przeze mnie do siebie samego listem poleconym dostarczonym przez Pocztę Polską.
 • Logo i nazwa "Permutu"

 • Symbole
 • Plansza oraz klocki do gry
FSE 2004
Publikacja na konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Kryptologicznych (IACR) FSE 2004


Konferencje Enigma
Publikacje na Krajowej Konferencji Zastosowań Kryptografii Enigma w Warszawie


WCTT
Nagroda Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Wrocławskiej


Software Developer's Journal
Rekomendowany projekt magazynu Software Developer's Journal


Copyright © 1999-2022 by Bartosz Żółtak
Aktualizacja: 09.07.2024